Integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss. Varumärkesgrossisten Kyrkljus AB vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår behandling av dina personuppgifter.

 

För behandlingen av kunders personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Varumärkesgrossisten Kyrkljus AB personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.

 

I samband med att du handlar varor av Varumärkesgrossisten Kyrkljus AB behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

 

Ändamål

Uppläggning av er som kund inklusive kommunikation angående uppdraget.

 

Kategorier av uppgifter

• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

 

Laglig grund

Avtal, Behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppdragsavtalet med er.